Consorci de Promoció Enoturística del territori DO Alella

El Consorci de Promoció Enoturística del Territori és l'eina que ha d'impulsar i coordinar les polítiques turístiques dels municipis i promoure iniciatives per atreure visitants al territori i donar a conèixer els vins, el patrimoni i el paisatge de la zona.

El Consorci té la seva seu social a Alella i es finança amb les aportacions econòmiques anuals de cadascun dels seus membres.

El Consorci DO Alella va passar a denominar-se Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella amb la modificació dels estatuts aprovada per l'assemblea general en sessió celebrada el 29 d'octubre de 2014 i publicada en el BOP el 3 de desembre de 2014.

 

Horari:  
Consultar pàgina web
Darrera actualització: 22.03.2024 | 12:54