Agrupació de Defensa Forestal Serra de Marina

Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) són associacions formades per propietaris forestals i agrícoles, masovers, entitats relacionades amb la conservació del bosc, voluntaris i els ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial, i tenen com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals.

Les ADF es varen regular l'any 1986 com a conseqüència del programa "Foc Verd" elaborat pel Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca (DARP) de la Generalitat de Catalunya. Ara bé, el seu origen cal cercar-lo en els antics grups d'extinció d'incendis i auxili immediat que es varen començar a formar a principis dels anys 60 a Catalunya.

Responsables Ajuntament:

Titular: Pere Puig i Vila

Suplent: Jordi Albets Porta

Horari:  
Consultar pàgina web
Darrera actualització: 22.08.2017 | 11:10