S'obre el període de sol·licitud de beques menjador per al curs 2022-23

Dimecres, 27 d’abril de 2022

Des del 3 de maig fins el 17 de juny es poden presentar les instàncies per a sol·licitar la beca menjador del CCM pel curs 2022-2023. Es poden presentar telemàticament mitjançant instància genèrica a través de la web de l’Ajuntament i/o presencialment amb cita prèvia amb la treballadora social (sol·licitar per telèfon al 937971455).

Els menors empadronats a Òrrius però que van a centres escolars d’altres comarques, han de demanar la beca al Consell Comarcal de la comarca on l’alumne està escolaritzat.

La documentació obligatòria per a totes les peticions és:

  • Sol·licitud beca menjador (important posar l’IDALU)
  • DNI/NIE vigent dels pares i/o tutors legals de l’alumne beneficiari, i de tots els membres  de  la  unitat  familiar  que  figurin  en  el  volant  de  convivència.

Podeu consultar tota la informació a l'apartat: BEQUES MENJADOR CURS 22-23

Darrera actualització: 5.05.2022 | 17:48