L’Institut d’Estadística de Catalunya realitza una enquesta sobre condicions de vida aquest mes de juny

Dijous, 2 de de juny de 2022 a les 08:45

Durant el mes de juny del 2022 es portarà a terme la recollida d’informació presencial de l’Enquesta. L’Idescat ha adjudicat la recollida d’informació a l’empresa Investigación, Planificación y Desarrollo, SA, per mitjà de licitació pública.

L’Institut d’Estadística de Catalunya, juntament amb l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, i amb el suport de l’Institut Nacional d’Estadística, realitzaran una enquesta sobre les condicions de vida. Per tal de dur-la a terme un entrevistador degudament identificat es traslladarà al a Òrrius per enquestar-hi les persones seleccionades en la mostra. 

La publicació dels resultats de l’Enquesta de condicions de vida 2022 està prevista per al mes de març de 2023, i es durà a terme a través del web de l’Idescat (www.idescat.cat), on també hi haurà els resultats de les edicions anteriors.

La informació que es proporcioni a l’Enquesta quedarà protegida pel secret estadístic d’acord amb la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya, i el seu tractament s’adequarà a les exigències de la normativa de protecció de dades personals, en els termes establerts al Reglament (UE) 2016/679, del Parlament i del Consell Europeu, de 27 d’abril de 2016, general de protecció de dades, i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Això suposa que les dades personals no poden fer-se públiques ni tampoc comunicar-se a cap persona o entitat. D’altra banda, però, en tractar-se d’una estadística oficial, la resposta a l’Enquesta és obligatòria, d’acord amb la mateixa Llei.

Darrera actualització: 02.06.2022 | 08:31