L'Ajuntament signa un conveni d'ajudes econòmiques amb la Creu Roja

Dijous, 21 de desembre de 2017 a les 00:00

El 16 de novembre Jordi Rull Claus signa un conveni que regula la subvenció per a la formalització de les ajudes econòmiques destinades a l'Assemblea Local de la Creu Roja a Argentona, Dosrius i Òrrius per a la realització d'activitats socials.

Amb aquest conveni s'assumeixen un total de 8 pactes entre Ajuntament d'Òrrius i Assemblea Local de la Creu Roja. A continuació en trobaran alguns d'ells:

- Foment i promoció de les activitats socials que realitza l'Assemblea Local de la Creu Roja a través de voluntariat.

- L'Assemblea Local es compromet a la realització de les activitats en l'àmbit de serveis socials com la realització d'una campanya publicitària per la recaptació de voluntaris, formar al voluntariat perquè puguin desenvolupar correctament les seves tasques, organitzar, realitzar i coordinar projectes i activitats (atenció a les demandes puntuals d'emergència social amb els recursos humans i materials dels que disposa l'entitat, distribució d'aliments dins el Programa Operatiu sobre Ajuda Alimentària, ajuts de subministres, lloguers,etc).

-L'ajuntament es compromet a activar els serveis d'acord als Plans de Protecció Civil homologats, així com activar el comitè de crisis o els serveis necessaris per fer front a la situació. L'ajuntament aportarà un total de 1.000€ a l'Assemblea Local de la Creu Roja, quanitat amb càrrec del pressupost municipal de 2017.

- L'ajuntament i la Creu Roja vetllaran pel bon funcionament dels projectes i el seguiment d'aquest Conveni. Per tal de garantitzar-ho, constituiran una comissió de seguiment: Ajuntament d'Òrrius: L'alcalde Jordi Rull i Claus o persona en qui delegui i Regidora de Serveis Socials Immaculada Triadó Esplugas. Per part de la Creu Roja: El President de l'Assemblea Local o persona que en delegui i Coordinador Tècnic de l'Assemblea Local.

Amb aquest pacte es fomenten les activitats dels ciutadans que són d'interès públic, social i complementàries dels serveis municipals. D'aquesta manera, la qualitat dels serveis socials prestats per l'Administració i per la iniciativa privada es veuran reforçades i millorades per tal d'oferir un servei de qualitat per a tots els ciutadans. Per a més informació, consulta o aclaració podeu dirigir-vos a les oficines municipals.

 

Darrera actualització: 21.12.2017 | 17:46