Inici del Mapa de Patrimoni Cultural a Òrrius

Dilluns, 8 de novembre de 2021 a les 00:00

El dia 26 d'octubre es va iniciar el Mapa de Patrimoni Cultural d’Òrrius, fruit del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona.

Durant els propers mesos una tècnica de recerca del patrimoni es posarà en contacte amb diferents agents socials del poble per anar recollint continguts i elaborar el mapa. Fins al moment s'han dut a terme dues trobades tècniques amb el departament de cultura de l'Ajuntament, d'on ja s'han extret força informacions de rellevància.

L’Oficina de Patrimoni Cultural de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona realitza des de fa més de 22 anys els Mapes de Patrimoni Cultural dels municipis de la província de Barcelona que ho sol·liciten.

Actualment hi ha 196 municipis de la província que ja disposen del Mapa del Patrimoni Cultural.

El  Mapa del Patrimoni Cultural local té per objecte la recollida exhaustiva de dades sobre el patrimoni cultural i natural d’un municipi i la seva valoració, permetent que l’Ajuntament estableixi mesures per garantir la seva protecció i conservació, així com planificar la seva rendibilització social.

Facilita a les corporacions municipals una eina de coneixement de la globalitat del patrimoni que es troba en el seu terme municipal, per tal d’unificar la informació i garantir el seu accés públic; la gestió i conservació del conjunt del patrimoni local; la seva difusió als ciutadans; la presa de decisions en el planejament urbanístic; l’establiment de diferents modalitats de rutes didàctiques i turístiques; la planificació de la senyalització, entre d’altres

 

Es lliuren a l’Ajuntament dues còpies del Mapa del Patrimoni Local en un programa SIG que conté la totalitat de la informació dels elements que inclou, així com dues còpies de la seva versió pública. La versió pública oculta determinades informacions de caràcter sensible (fitxes senceres o camps concrets de les fitxes), la difusió de les quals podria ser perjudicial per la seguretat dels béns inventariats. En canvi, la versió íntegra del Mapa del Patrimoni té un ús eminentment intern i ha de ser considerada com un instrument de gestió municipal.

Actualment, s’accedeix a la informació pública dels elements del Mapa del Patrimoni mitjançant un Sistema d’Informació Geogràfica, amb el qual es pot visualitzar la informació de cada element localitzat al mapa municipal i que permet fer diferents cerques dins de la mateixa fitxa o en el conjunt global del municipi. També es pot accedir a la memòria de valoració del conjunt patrimonial, una introducció històrica al terme, així com a d’altra informació d’interès en la gestió, com són els índexs que condueixen a la legislació corresponent per a la gestió del patrimoni cultural i natural.

L’accés a aquesta versió pública dels Mapes és a través de la web de Diputació de Barcelona (Mapes de Patrimoni Cultural en línia), i molt properament els Ajuntaments tindran també accés a la versió restringida.

Darrera actualització: 08.11.2021 | 14:44