Comunicat sobre la compra de la nau de l'empresa Pral, SA per part de l’empresa Proquinat

Divendres, 24 de setembre de 2021 a les 00:00

Davant la inquietud manifestada per part d’alguns veïns i veïnes d'Òrrius per la compra de la nau de l'empresa Pral, SA a càrrec de l’empresa Proquinat, l’Ajuntament vol realitzar alguns aclariments a través d'aquest comunicat.

1. Aquest consistori és el primer interessat en que al nostre poble no s’instal·li cap empresa que pugui malmetre el nostre entorn i, encara menys, perjudicar la salut de les persones ni del medi.

2. En el moment que es va efectuar la compra de la nau per part de la nova empresa, el consistori es va reunir amb la seva gerència per tal de rebre les pertinents explicacions sobre la seva activitat.

3. En el seu moment, aquest Ajuntament va sol·licitar informació sobre els antecedents d'aquesta empresa a l’Ajuntament de Fornells de  la Selva, on està ubicada actualment, per tal d'estar assabentats sobre possibles problemes de contaminació atmosfèrica, d’aigües residuals o sonora derivats de la seva activitat. La resposta rebuda per part del seu consistori va ser que en cap cas l'activitat de l'empresa en qüestió hagi suposat cap molèstia al seu municipi actual.

4. Recentment l'Ajuntament ha sol·licitat a l’empresa, aquesta vegada per escrit, una relació de les seves activitats, escrit que es troba a les oficines de l’Ajuntament i que pot ser consultat públicament per tothom que hi estigui interessat, on es reitera que, en cap cas, la seva activitat sigui nociva.

5. L'empresa encara no ha fet la sol·licitud pertinent de llicència d’activitat econòmica i , en el moment que ho faci pels canals oficials, la seva activitat serà estudiada minuciosament per part del govern municipal d’aquest Ajuntament, per l’enginyer del consistori, i sol·licitant la revisió per part d'altres ens competents com són Protecció Civil i el Parc de la Serralada Litoral.

6. En cap cas es donarà la perceptiva llicència d’activitats si aquesta contradiu en res les normes subsidiàries del municipi, on queden reflectits quins són els usos permesos a la nostra zona industrial.

7. Segons la pròpia empresa, no hi ha previst començar les seves activitats a Òrrius fins a principis de l'any 2022.

8. Aquest consistori té previst sol·licitar a l'empresa Proquinat una visita a l’actual ubicació de Fornells per experimentar “in situ” si el que ens han indicat és correcte.

9. Aquest Ajuntament desmenteix totes les afirmacions que circulen per les xarxes socials on algunes persones esmenten que no es dona resposta a les instàncies presentades al respecte. TOTES les instàncies han estat respostes individualment pel propi alcalde.

10. Donat que diferents persones han sol·licitat una reunió amb l’alcalde i l'equip de govern per parlar sobre el tema que ens ocupa, l'Ajuntament, un cop disposi de tota la informació necessària, convocarà una audiència pública per a les persones que hi vulguin assistir.

Darrera actualització: 24.09.2021 | 14:43