La Generalitat aprova noves mesures per fer front a la pandèmia

Divendres, 16 d'octubre de 2020 a les 12:12

La situació epidemiològica de Catalunya ha fet adoptar mesures especials de contenció de l’activitat laboral i social i en matèria de salut pública al Govern de la Generalitat. A continuació us fem un recull d'aquestes noves restriccions que tenen una vigència de 15 dies.

Trobades, reunions i desplaçaments

 • L'activitat social i els desplaçaments fora del domicili s'han de reduir al màxim possible. El contacte social s'ha de limitar als grups bombolla, és a dir, a grups de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat:

  • Bombolla de convivència: Grup de persones que conviuen sota el mateix sostre. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport per evitar l’aïllament social.

  • Bombolla ampliada: Grup de persones de la bombolla de convivència més un(s) altre(s) grup(s) acotat i estable de persones, sempre les mateixes, amb qui la bombolla de convivència estableix relacions familiars, laborals, escolars i de lleure. 

 • Es prohibeixen les trobades i reunions de més de 6 persones, llevat que siguin convivents, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic.

 • En les reunions que concentrin fins a 6 persones en espais públics no es permet el consum ni d’aliments ni de begudes.

 • No es consideren incloses en aquesta prohibició, sempre que compleixin les indicacions de seguretat aprovades pel PROCICAT:

  • Les activitats laborals.

  • Les activitats docents.

  • Les activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars).

  • Les activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts).

  • Les activitats de culte i els actes religiosos.

  • Els mitjans de transport públic.

  • El transport escolar.

  • Les activitats culturals, d’arts escèniques i musicals, cinema o exposicions.

  • Les activitats esportives.

  • L’obertura de biblioteques, arxius, museus i monuments.

 • No poden participar en trobades i/o reunions persones amb símptomes de COVID-19 ni que estiguin en aïllament o quarantena.

 • S‘han de mantenir i extremar les mesures de proteció: mascareta, distància i rentat de mans. 

 

Àmbit laboral i professional

 • Cal prioritzar el teletreball i les reunions telemàtiques.

 • Si no és possible, cal aplicar mesures per garantir la distància de seguretat interpersonal: entrades i sortides esglaonades, flexibilitat horària...

 • En cas que no es pugui mantenir la distància, cal proporcionar a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.

 • L'ús de mascareta:

  • és obligatori en espais de treball d’ús públic o oberts al públic, o bé, en desplaçaments per l’interior.

  • no és obligatori en espais de treball tancats al públic, un cop la persona sigui al seu lloc de treball i faci tasques que no comporten mobilitat.

 • Se suspèn la celebració de congressos i convencions.

 

Per saber-ne més:

Informació Covid-19

Darrera actualització: 16.10.2020 | 12:12

Imatges

mesures covid