tancar Tancar googleMaps

Ajuntament d'Òrrius

// portada
Can Prat (Foto: poblesdecatalunya)
// Can Prat (Foto: poblesdecatalunya)
L’ALCALDE T’INFORMA
Informe d’Alcalde nº 37 - 24/10/2016
 
Dijous dia 20 d’octubre vam celebrar un Ple Municipal extraordinari per tal d’aprovar les Ordenances Fiscals que regiran al nostre municipi durant l’any 2017.
Les ordenances fiscals són les normes que aprova l’Ajuntament per regular els tributs municipals: impostos, taxes i contribucions especials. També hi ha altres oredenances no fiscals que regulen els preus públics.
 
Les ordenances fiscals regulen els impostos que estableix la Llei d’Hisendes Locals i que són: l’IBI, l’IAE, l’Impost de vehicles, l’impost d’obres i la plusvàlua. També regulen diverses taxes, com la de residus, la dels guals...
 
Queden fora de les ordenances fiscals els preus públics que es paguen pels serveis oferts per l’Ajuntament, però que també es renoven anualment, com els preus d’ús dels equipaments esportius, per exemple.
 
Enguany dins la contenció de preus que ens hem imposat des de l’Ajuntament, el Ple ha acordat per unanimitat mantenir la mateixa pressió fiscal que l’any anterior. No es toca l’IBI i, en altres qüestions, es fan petites variacions de tipus tècnic que no varien substancialment els imports que el ciutadà haurà d’abonar pels serveis prestats.
 
Allò que si es planteja aquest Ajuntament és fer una revisió general de tot el municipi pel que fa a l’IBI i els guals, amb la intenció que tothom pagui segons les seves propietats i usos que fan dels espais públics. No podem oblidar que aquests impostos configuren en gran part el pressupost municipal que permet el funcionament de l’Ajuntament. Seria una greu injustícia que en aquests aspectes tan importants no fóssim tots iguals davant la llei.
 
Canviant de tema, aquest diumenge celebrem la festa de la Gent Gran del nostre municipi i voldria fer una petició a tots els ciutadans del nostre poble, i és que ens volguéssiu acompanyar a la sortida de Missa, a l’hora de fer la fotgrafia de família, de cara a que els nostres avis se senin el màxim d’acompanyats en aquest, el seu dia. També recordar-vos que a la tarda es farà un concert a la Sala Parroquial a càrrec de l’Orquestra de Cambra de l’Empordà, que es preveu que sigui memorable, i tothom hi està convidat.
 
Fins la setmana vinent. J.R.
 
Informe d’Alcaldia nº 36 - 17/10/2016
 
Benvolguts i benvolgudes,
després dels aiguats d’ara fa uns dies, que a Òrrius foren de quantitats importants (150 l/m2 el primer dia i 89 l/m2 el segon), estem avaluant els danys, que han estat quantiosos i de difícil solució immediata, degut a la crònica manca de recursos que pateixen els Ajuntaments i, en particular, el nostre. En el nostre cas, la baixa demografia i la poca activitat empresarial fa que les recaptacions pròpies amb prou feines cobreixin el manteniment habitual de les infraestructures del poble, de manera que quan ens trobem en casos com aquests, tot es fa més dificultós, si hi cap, per poder donar resposta a les necessitats peremptòries que se’n generen.
 
En aquests moments, el camí de Can Triadó ha quedat en un estat lamentable. Fa un any que s’hi va realitzar una important intervenció per portar les aigües al seu curs natural amb l’aportació de materials de replè i compactant tot el cojunt, amb la intenció que la prevenció evités l’aixaragallament que produeixen les aigües quan no circulen correctament per les cunetes.
Malauradament, quan les pluges són torrencials com ha estat el cas d’aquests darrers xàfecs, tot es desborda i es malmeten els camins, per molt ben fets que estiguin.
 
Això mateix ha passat al camí de Can Prat, al tram just abans de l’escola i el que mena a Ca la Mort.
 
Per altra banda, tenim una xarxa d’enllumenat públic en un estat lamentable, doncs el creixement que en els darrers anys hem experimentat al poble no s’ha reflectit paral·lelament amb l’ampliació de les línies, sinó que s’han anat sobrecarregant les ja existents i si aquestes, dins la normalitat diària, amb prou feines són capaces de mantenir el servei d’il·luminació necessari, en donar-se aquestes circumstàncies ’peta tot’, en poques paraules.
 
Un altre problema és l’estat de la xarxa d’aigua potable, doncs molta part circula per canonades velles i fràgils i que amb qualsevol moviment de terreny es trenquen per la seva manca d’elasticitat, i això és el que ha passat al carrer Lleida, degut possiblement al volum del trànsit pesat que hi circula.
 
Totes aquestes reparacions tindran un alt cos i molt superior a allò que el pressupost municipal pugui suportar, però, per altra banda, són infraestructures imprescindibles per al poble. Per aquest motiu, hem iniciat les gestions amb la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Maresme per tal de poder obtenir part de les ajudes que han habilitat per a aquest cas.
De moment, estem treballant per poder reparar les coses de més necessitat, encara que sigui de manera provisional, per tal d’oferir als ciutadans les millors condicions possibles.
 
Continuaré informant, fins la setmana vinent. J.R.
 
Informe d’Alcaldia nº 35 - 10/10/2016

Aquesta setmana, malauradament, ha mort en Jaume Anglada. En aquest cas, el dolor per la seva pèrdua sobrepassa el cercle de familiars i amics, que en són molts, per esdevenir un dol col·lectiu de tot el poble.

En Jaume, persona estimada per tothom que el coneixia, va ser una persona sempre compromesa amb Òrrius, el seu poble que estimava amb bogeria, i això el va empènyer a ser-ne el primer alcalde de la nova democràcia.
En aquells moments de tanta incertesa, ell no va dubtar en llençar-se a l’aventura de reconduir el poble cap als nous camins pels que havia de transitar el nostre país. Només per això ja es mereix tot el nostre reconeixement. 

Però també hi ha el seu compromís amb la nostra cultura, aquella propera a la seva gent, allunyada dels grans circuits però efectiva, doncs tocava de ple el seu entorn i, per tant, s’arribava a tots i, sempre, amb un objectiu que ell tenia molt clar: aconseguir la màxima unitat possible de tot el poble. Aquest afany que sempre és important, agafa una gran preponderància en una comunitat reduïda com la nostra, on, per tirar endavant qualsevol iniciativa, cal l’esforç de tothom. D’aquests fets en són una mostra, entre d’altres, la creació del Pessebre Vivent, aquells memorables Pastorets, escrits per ell mateix, i la creació de la idea del Pont de l’ Àgora, aquella innovadora visió de convertir un element arquitectònic en un espai de comunicació ciutadana.

Les oficines d’aquest Ajuntament estan presidides per un escut d’ Òrrius que ell mateix va dissenyar i construir. Cada dia quan el veiem pensarem en tu, Jaume. Descansa en pau.Informe d’Alcaldia nº 34 - 03/10/2016

Ja fa uns quants anys que cada mes de Novembre l’entitat esportiva “A la Feixa Biker’s” organitza l`Orrienca, una pedalada que tant d’èxit té entre els aficionats al ciclisme, tan pel seu recorregut interessant a nivell esportiu, com pels paratges excepcionals on es duu a terme. Però malauradament, m’han arribat notícies de que enguany no es durà a terme, degut, segons els responsables de l’organització, als problemes per acordar amb la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona les rutes per les quals podria discórrer la cursa.
Per tot això vull aclarir el marc legal on ens movem: El 90 % de la superfície del municipi d’Òrrius està inclòs dins el PEIN (Pla D’Espais D’Interès Natural) pel decret del Govern de Catalunya 328/1992, de 14 de Desembre i publicat en el DOGC, 1714 del 1del 3 del 1993.
I què és el PEIN? El PEIN és una llei que regula bàsicament les activitats que es poden efectuar dins dels territoris afectats per la llei, és a dir, per les seves característiques i la protecció especial que requereixen.
Per aquestes circumstàncies, és més dificultós realitzar dins del nostre territori, activitats massives, doncs moltes vegades les autoritats delegades poden interpretar que aquestes deterioren els espais naturals que se’ls ha demanat protegir.
Per tot això, el Consorci del Parc de la Serralada Litoral, entre Juny i Setembre del 2014, va obrir un període de consultes amb les entitats ciclistes per tal de consensuar, d’acord amb les normatives que estableix el PEIN, les rutes per on poden transcórrer les pedalades, amb els següents resultats:
Proposta inicial de l’òrgan rector del parc: 233.700 m.
Afegits al mapa amb les propostes de les entitats: 61.076 m.
Afegits al mapa en la segona fase per les entitats: 28.609 m.
El que fa un total de 323.406 m. per a les activitats de les B.T.T.
Aquestes últimes modificacions són a Vallromanes, on de 4 trams nous se n’accepten dos, a Alella s’elimina 1 tram per oposició del propietari i un per seguretat, a la Roca del Vallès, de la sol·licitud del recorregut de la Prehistòrica, un 60- 70% no incorporable i la Cabrilenca, del recorregut, un 60- 70 % no incorporables.
Aquest és, doncs, el marc legal on ens movem. El consorci del Parc, amb la normativa que imposa la llei, aplica segons els seus criteris la distribució dels espais i l’ús que se’n pot fer. És per això que les entitats ciclistes es troben moltes vegades amb problemes a l’hora de planificar rutes i arribar a acords. En el cas de l’Orrienca en particular, malgrat que fins aquest any el nostre municipi no formava part del Consorci, aquest intervenia pel fet d’estar inclosos dins del PEIN, que, com us he explicat, és una llei de rang superior i d’obligat compliment.
Fins aquest any 2016, reitero, Òrrius no formava part del Consorci i, per tant, no tenia representació, ni vot ni veu, a l’hora de prendre decisions sobre el nostre territori, cosa que sí podien fer els membres de les associacions esportives a través de les reunions que es convocaven perquè fessin les seves aportacions en la definició de les zones transitables i que, gràcies a aquestes aportacions, els circuits s’han ampliat amb 89.685 metres.
Al consell plenari que se celebrarà el proper dia 18 d’aquest mes, es passarà a aprovació aquest, ja definitiu, mapa ciclable que serà l’eina efectiva i objectiva que permetrà atorgar els permisos a les curses, evitant així haver de discutir cada vegada i cas per cas.
Volem iterar novament que aquest Govern Municipal està totalment disposat a recolzar i a col·laborar amb l’entitat A la Feixa Biker’s, com ja vaig expressar en la reunió mantinguda amb el Sr. Toni Pérez, en l’organització d’aquest esdeveniment que tanta projecció dóna al nostre poble, tan des de la vessant esportiva com de promoció econòmica que comporta.

Fins la setmana que vé.

Informe d’Alcaldia nº 33 - 26/09/2016

Benvolguts i benvolgudes,

aquesta setmana hem començat les obres de soterrament de les línies telefòniques a l’entrada del poble, carretera d’ Argentona/ carrer del Pont. Aquestes línies, que tan de temps fa que estan en un estat d’abandonament manifest i que tan lleig fan, precisament a l’entrada del municipi, després de gestions amb a la companyia, per fi quedaran soterrades.
D’acord amb el sr. Francisco Ridao, cap de la ’Ingeniería y Creación de Red de Telefonía de España’, i seguint les seves indicacions, hem emprès, amb la Brigada Municipal, l’obra civil que permetrà, un com finalitzades, que la companyia soterri les línies.
La realització d’aquestes obres és una feina costosa que, per la seva complexitat, no sabem quina durada tindran, pel que segur que causarem molèsties als veïns de la zona, pel que demanem disculpes, però els resultats un cop acabades, valdran la pena, doncs quedarà net de penjarelles desagradables tot aquell espai que, per dir-ho d’alguna manera, ens dóna la benvinguda quan arribem a Òrrius.

Fins la setmana vinent. 

Jordi Rull i Claus


Informe d’Alcaldia nº 32 - 19/09/2016

Benvolguts i benvolgudes,
la tardor arriba aquesta setmana i, amb ella, aquesta temporada de pau i serenor que, amb la caiguda de les fulles dels arbres, preludia els freds crus de l’hivern.
Però abans que això passi, celebrarem la Festa de la Gent Gran.
Aquesta festa que tanta il·lusió ens fa, perquè ens permet retrobar en una sola jornada a totes les persones grans, els avis i àvies de tots els que vivim al poble.

Enguany creiem que la festa tindrà una rellevància particular, doncs, a part de la Missa que oficiarà el nostre Mossèn Jaume Castellví, les sardanes, la foto de família i el dinar a la Sala Municipal, podrem gaudir d’un concert a la Sala Parroquial de l’Orquestra de Cambra de l’Empordà, dirigida pel mestre Carles Coll, que ens oferirà un ampli repertori de música catalana amb alguna sorpresa final. Segur que ens ho passarem molt bé.

  Aquesta setmana la brigada municipal, després que les darreres setmanes ha estat molt ocupada, com cada entrada de curs, en la posta a punt de les escoles, està fent diferents obres de millora, com ara rejuntar les lloses de pedra de la sortida de la Rectoria, que estaven molt malament i havien esdevingut perilloses. També s’ha fet nova la passera que uneix el passeig de la rambleta amb el poliesportiu per sobre de la riereta. Com habitualment, la brigada també s’ha ocupat de la neteja dels carrers.


Informe d’Alcaldia nº 31 - 12/09/2016
 
Benvolguts i benvolgudes,
al nostre país el curs polític comença ara, a partir de l’11 de setembre. El mes d’agost, que, si no és per circumstàncies especials com el d’enguany, és inhàbil políticament parlant, aqui a casa nostra enllaça amb la Diada Nacional, cosa que fa que aquesta aturada s’allargui onze dies més, doncs els partits, en tornar de vacances, es troben amb les presses de decidir com la celebraran, el lloc on faran els seus actes, si aniran a la manifestació unitària o no, quin vestit es posaran, amb quines consignes hi acuidiran i quines respostes hauran de donar a les preguntes que, segur, els faran la munió de periodistes que sempre hi ha en aquests llocs a la recerca de titulars per encarar el nou curs que ara comença.
Doncs bé, aquesta etapa que iniciem és, si parléssim d’una cursa ciclista, l’’etapa reina’, que és la més dura i costeruda, però si la vencem, és aquella que ens durà a la glòria en forma d’alliberament del nostre poble i, a partir d’aqui, en començarem una altra, segurament llarga, però més planera i plaent, per trobar el nostre encaix entre les nacions lliures del món.
 
A Òrrius també tot recomença, si és que alguna cosa s’havia aturat, si més no, es torna a agafar el ritme de creuer amb el retorn dels infants a l’escola i la represa de les activitats que portem durant la resta de l’any. Així mateix, a l’Ajuntament ens posem a treballar en la preparació dels pressupostos que cal tenir enllestits abans de final d’any, la revisió de les ordenances fiscals i la preparació, per a la seva aprovació definitiva, d’unes ordenances de convivència ciutadana que englobin en un sol text totes aquelles normatives que, actualment, tenim d’una manera dispersa i aleatòria.
Fins la setmana vinent.
Jordi Rull i Claus
 
 
Informe d’Alcaldia nº 30 - 5/09/2016

Benvolguts i benvolgudes,

ja tornem a ser aquí per, amb renovada força, reprendre les tasques que ens vàu encomanar el maig de l’any passat. Durant aquest temps hem procurat canviar el tarannà de l’ajuntament, apropant el seu dia a dia a tothom per, d’aquesta manera, aconseguir que tota la població sàpiga de bona tinta les coses que passen al municipi i així tenir nosaltres, els que estem al capdavant, la màxima informació per poder copsar, a la recíproca, els neguits i les preocupacions de la gent, per, en la mesura de les nostres possibilitats, poder aportar solucions.

Esperem que, entre aquest final d’any i el començament del proper, podrem començar un dels dos projectes importants que ens vam proposar al principi de la legislatura, com és posar en marxa el dipòsit de l’aigua del Morro Negre que, amb un pressupost de 80000€, donarà solució definitiva als problemes d’abastiment d’aigua dels veïns d’aquella zona. Tan bon punt disposem dels diners, es licitarà l’obra  i es tirarà endavant.

L’altra obra important, que és la urbanització del camí de can Badoret per enllaçar amb el carrer Lleida, encara trigarà un any més, doncs la Diputació de Barcelona, que és l’ens que ha de subvencionar el projecte, no ho farà efectiu fins llavors.

De totes maneres, tenim altres projectes de menys envergadura, però no per això menys importants, per tirar endavant amb recursos propis com és la remodelació dels aparcaments del passeig de les Oliveres i de la plaça de Ponent, la substitució de les escales del carrer Sant Andreu per altres que no comportin la perillositat de les actuals i la posada en marxa de la dinamització esportiva del Centre Esportiu Maria Bosca.

Esperem poder dur a terme aquests propòsits el més aviat possible. Ganes i il·lusió no ens en falten. 

Fins la setmana vinent.

Informe d’Alcaldia nº 29 – 22/08/2016

Tancat per vacances fins el 31 d’agost. Ens retrobem la setmana que ve!
Durant aquest temps ocupa l’Alcaldia el Primer Tinent d’Alcalde en Pere Puig. El poble queda en bones mans.

Fins aviat

JORDI RULL I CLAUS

Informe d’Alcaldia nº 28-  22/08/2016

Estem en plenes vacances d’estiu i malgrat que tot s’alenteix, però, sempre hi ha coses a fer.
Aquesta setmana, aprofitant que l’escola i la llar d’infants estan aturades, la Brigada Municipal està efectuant obres a les “Orenetes”, de cara a que les criatures tinguin sol a l’interior de l’aula, que, per la tipologia de la construcció això no era viable. A “Francesc Macià” s’està netejant el bosc, doncs les branques de les alzines ja arribaven a la teulada del menjador.
Enguany es poden cobrir les tasques que forçosament cal fer a l’estiu amb més comoditat i eficàcia pel fet que els tres membres de la brigada fan les vacances totes seguides, cosa que permet suplir les mancances amb la incorporació d’un treballador temporal i així tenir al complert la plantilla.


Bon estiu!!


Jordi Rull i Claus.


Informe d’Alcaldia nº 27 - 1/08/2016

Aquesta setmana passada hem celebrat la nostra Festa Major en honor als copatrons Sants Abdó i Senén (és curiós que cap parella posi algun d’aquests noms a la seva criatura..., o potser no!). Podem dir que els actes s’han desenvolupat amb una bona participació i amb sana i cordial alegria, que és allò que s’espera d’una festa d’aquesta mena. De totes maneres, sempre hi ha coses a millorar i, d’aquestes, en prenem nota de cara a properes edicions. de les bretolades no cal que en parlem, doncs és fer propaganda de fets lamentables i, segurament, un dels objectius d’aquells que les fan és que en parlem. Només us diré que s’ha denunciat tot als Mossos i tot segueix el seu curs.

Des d’aquestes pàgines vull agrair molt sincerament la participació de totes les persones i entitats que han fet possible tota la festa; la colla gegantera, en Sadurní i el seu equip, la comissió de festes i tanta gent que, d’una manera totalment altruista, ha treballat per fer-la possible.

Per circumstàncies que ja explicaré un altre dia, he visitat amb en Pere Puig, regidor de serveis i amb l’ arquitecta municipal, Mercè Samon, el taller de picapedrers d’en Jordi Barbany i, com es diu en cercles periodístics quan hi ha una notícia important, ’parem màquines’, perquè el que vàrem veure allà és fantàstic! A la seva nau de Llinars del Vallès s’esculpeixen, peça a peça, les grans estructures de la Sagrada Família, estructures de dimensions gegantines que, un cop muntades, aniran configurant el gran Temple. La complexitat de tot aquest procés només es pot comprendre si es veu tot el conjunt ’in situ’. I no només això, sinó que allà s’esculpeixen monuments i escultures que han dissenyat altres artistes, en surten acabades i a punt de ser exposades arreu del món. Extraordinari!
Des de la més remota antigor s’han fet grans obres amb la pedra: els menhirs i talaiots de l’època prehistòrica, les piràmides dels egipcis i maies, les grans escultures del Renaixement, les grans catedrals romàniques i gòtiques i ara, al segle 21, aquests miracles ens els fan ben a prop. L’artífex de tot plegat és el nostre veí, en Jordi Barbany, que, amb el seu magnífic equip, ho fa possible. Són ja cinc les generacions de picapedrers, des de l’avi Joan, passant pels fills, en Pere i en Pepito, el net, en Jordi, i ara amb el seu fill Arnau el futur està assegurat.


Informe d’Alcaldia nº 26 - 25/07/2016

Ja hem entrat a la setmana de la Festa Major. Dijous a les vuit del vespre comencem amb la repicada de campanes i l’esclat dels morterets i, a partir d’aqui, gresca fins diumenge a la matinada, fins que el cos aguanti!

Enguany vull recomanar el pregó, que serà dijous a les nou del vespre a la plaça de l’església, a càrrec de Francesc Mir, persona vinculada al poble des de fa molts anys. Una de les seves facetes és la de cantautor, reconegut i amb discografia editada. Segurament, durant l’acte, ens regalarà alguna de les seves cançons. A Barcelona, per la Mercè, fan allò del ’piromusical’, doncs nosaltres farem el ’pregó-musical’.

No cal dir que tots els actes seran prou lluïts i divertits per a que tots en puguem gaudir; des de la cercavila amb l’Andreu i els seus convidats, els balls amb els nans, la ballada de sardanes amb la Cobla Iluro, el ball de Festa Major, i tants d’altres que completaran la festa, fins la cloenda del gran sopar de l’arrossada que, com cada any, ens cuinarà el Gran Xef Sadurní Moner amb els seus col·laboradors habituals.
Per a més detalls, consulteu el web, cartells resum o la revista Nova Àgora, que en porta tots els detalls.

No cal dir que aquesta setmana la Brigada Municipal està més enfeinada que mai en tota la preparació de la festa i neteja exhaustiva de carrers i places.

Bona Festa Major!


Informe d’Alcaldia nº 25 - 18/07/2016.

Benvolguts i benvolgudes, anem entrant a l’estiu i comença la temporada de festivals i festes majors. Aquesta setmana, de dimecres a divendres podreu gaudir del Festival Música i Sensacions d’Òrrius, que enguany se celebra per quart any consecutiu, amb una important progressió en la vàlua internacional dels artistes que hi participen. Només cal donar un cop d’ull al programa per adonar-se de l’altíssim nivell de tots ells. No vull deixar de parlar del festival sense tornar a donar les gràcies a l’Albert Surià i la Bàrbara Giraco, per la seva dedicació, totalment altruïsta, en l’organització d’aquest festival, donat que, sense ells, res de tot això hagués estat possible.

Ja tenim també la Festa Major a sobre. Aquesta setmana ja podeu consultar aquí el programa abans que arribi en mà. Com cada any, hem procurat organitzar un seguit d’actes ben variats perquè tothom hi pugui trobar allò que més bé s’adapti a les seves preferències personals. També hi ha a la venda des de dilluns els tiquets de l’arròs. Si en voleu menjar, no deixeu la seva adquisició per al darrer moment, que s’acaben! Esperem que us ho passeu el millor possible. Bona festa!

Aquesta setmana la brigada municipal ha estat ocupada en la reparació de la teulada de l’església que, com ja sabeu, cada any queda malmesa per la plantada del Maig, així com també han estat treballant en la reparació de les coses que s’han malmès com a conseqüència de les darreres bretolades. Esperem que aquest mal aire sigui ja cosa del passat.

Per altra banda, avui el festival de música es durà a terme a l’església, donades les previsions meteorològiques adverses. 


Informe d’Alcaldia nº 24 - 11/07/2016.

Benvolguts i benvolgudes,  malauradament, la guerra continua.
Hi ha una colla de brètols que volen minar la nostra, tan preuada, tranquil·litat, amb un seguit d’accions que només tenen com a finalitat la destrucció per la destrucció.

Les darreres a afegir a la llista són d’aquest dissabte al vespre, i han consistit en trencar les cadires de les graderies del poliesportiu i les tanques que van a parar al torrent. La mateixa nit, algú va entrar a robar a una casa enduent-se una bicicleta marca ’Booqueram’, de color lila, gris i negra i que porta una cistella al davant. També, i per segona vegada en pocs dies, van atacar el meu cotxe particular, provocant-li greus ratllades.

És molt preocupant que es tracti de joves que no provenen de famílies desestructurades, que, molts d’ells, han estudiat a la nostra escola, que coneixem i trobem pel carrer i saludem i dels qui no podríem sospitar que siguin causants de tantes malvestats.

Realment angoixa pensar que hi hagi nois que, per divertir-se, necessitin anar en contra d’allò que és de tots, destruint aquelles coses que anem aconseguint amb l’esforç econòmic de tothom per tenir un poble més agradable i un entorn més amable.

Caldria que algú expliqués a aquests joves que les guerres són estèrils i que tothom hi surt perdent. Hi perden els qui les guanyen, però encara hi perden més qui les perd. 

Cal, doncs, que sàpiguen que aquesta guerra inútil que han engegat la perdran segur, perquè la societat tranquil·la, aquella que ho respecta tot, es farà respectar, i a curt o llarg termini pagaran les conseqüències de les seves malvestats.

Des de l’Ajuntament, en coordinació amb els Mossos d’Esquadra, estem treballant per acabar amb aquest estat de coses que tant ens preocupen a tots.

Informe d’Alcaldia nº 23 - 4/07/2016.

Enguany, els tres membres de la Brigada Municipal duran a terme les vacances a partir del mes d’ Agost, totes seguides i un després de l’altre. Això ens permet contractar una persona per substituir aquell que no hi sigui, amb la finalitat que el servei no perdi qualitat. És imprescindible per al bon funcionament de les infraestructures municipals que la Brigada estigui sempre al complert, com a mínim  tres persones, doncs no oblidem que duen a terme la majoria de tasques de manteniment del poble (jardineria, neteja, arranjament d’ infraestructures, de via pública, subministraments...), fet que suposa per al municipi un important estalvi en despeses, doncs contractar empreses alienes sempre és més car. 

Aquest Ajuntament ha fet gestions amb el Gran Teatre del Liceu per adherir-se al programa Liceu a la Fresca i, gràcies a això, aquest divendres 8 de juliol, a les 10 del vespre, podrem gaudir al nostre poble de la retransmissió en directe de l’òpera La Bohème de Giacomo Puccini. És aquesta una peça lírica  cabdal en la dilatada obra d’aquest gran compositor que segur farà les delícies de totes les persones que aquest vespre d’estiu la gaudeixin des d’ aquest racó tan emblemàtic d’Òrrius, la Plaça de l’Església, tant per l’esplèndida posada en escena com per la qualitats dels seus intèrprets.


Informe d’Alcaldia nº 22 -  27/06/2016

Benvolguts i benvolgudes,
amb la nit de Sant Joan ja hem entrat en el solstici d’estiu,  aquest període de l’any on tot es relaxa una mica, doncs els nens  ja no van a l’escola, la majoria aprofita aquests mesos per fer  vacances i aquells que poden fan algunviatget.
Malauradament aquesta no ha estat una entrada plàcida per  al nostre poble doncs a la mateixa nit de la revetlla es varen  produir una sèrie de bretolades: senyals de trànsit arrencats i  destrossats, miralls indicadors trencats, les portes dels  vestidors del poliesportiu rebentades, els extintors buidats i la  seva pols per tot arreu amb tot el què això significa de brutícia  i despeses econòmiques. Però les coses van anar a pitjor, doncs  la tarda de dissabte va haver-hi tres incendis provocats: el  primer al passeig de Rivera, on els malfactors van apilar fulles  i branques i hi van calar foc, que va ser apagat ràpidament per  un veí. A continuació van passar pel carrer del Pont i van  prendre foc a la tanca de bruc que separa el carrer; el foc va  passar a una caseta de fusta que conté uns dipòsits de 2000 l. de  gasoil, que es van encendre amb l’escalfor i van provocar el  desastre que tots heu pogut comprovar, amb la sort que la família  no era a dins de casa, doncs en el cas contrari, hauríem de  lamentar pèrdues humanes. Però la cosa no acabà aquí, doncs una  estona més tard, el regidor de serveis i primer tinent d’Alcalde  Pere Puig i jo mateix, avisats per un veí, vam anar a l’escola i  vam ser just a temps d’apagar un altre foc provocat amb materials  extrets d’un magatzem al que, prèviament, havien rebentat les  portes. Aquest foc estava fet amb la clara intenció que es  propagués al bosc, que és a tocar. En aquest lloc, tant en Pere  Puig com jo mateix, vam veure dues persones joves que fugien i  que, malauradament, no vam poder identificar.
Per la gravetat dels fets i per les conseqüències que se’n  podien derivar, aquest Ajuntament ha interposat denúncia davant  dels Mossos d’Esquadra, com també ho ha fet la propietària de la  casa cremada, els seus llogaters, el director de l’Escola i  l’AMPA del centre, amb la intenció que es depurin  responsabilitats i que, en el cas que es trobin els culpables,  assumeixin les seves culpes
Aquest Ajuntament es compromet a lluitar amb tots els seus  mitjans contra les bretolades que tant perjudiquen la imatge del  poble i que suposen un fort dispendi monetari, que no oblidem,  paguem entre tots. De la mateixa manera, procurarem que d’ara  endavant mai més quedi cap mala acció sense el seu càstig  corresponent.
 
Fem una crida a qualsevol persona que tingui alguna  informació sobre els fets, que contacti amb mi personalment,  doncs tots els detalls poden ser útils per atrapar els culpables,  no amb cap ànim de revenja sinó de cara a evitar mals majors que  puguin provocar danys irreparables. No cal dir que, de qualsevol  persona que aporti informació, si així ho desitja, se’n guardarà  l’anonimat.
En un altre ordre de coses, els que enguany no ho tenen  clar, són els polítics de l’alta política d’aquest país, Espanya,  que els hi ha passat com als mals estudiants, aquells qui, en no  aprofitar bé durant el curs, s’han de quedar a estudiar per  passar l’examen al setembre. Doncs, apa! A fer “colzes” i a veure  si aquesta vegada són capaços de posar-se d’acord, per poder  saber, des de Catalunya, si continuem malament com fins ara o  anem a pitjor.
Allò que per mi queda clar és que al nostre país, hi hagi  el govern que hi hagi a Madrid, la nostra única sortida es seguir  el camí del procés cap a la Independència amb pas ferm i segur,  malgrat les dificultats de totes menes, que hi són i que hi  seran, però la finalitat ho val.
Aquest dijous dia 30, a la sala de plens de l’Ajuntament,  se celebrarà un acte organitzat per Càrites del Barcelonès Nord  per tal de donar a conèixer les activitats que porten a terme en  els terrenys de l’assistència a persones necessitades i amb  problemes de tot tipus a la nostra zona, així com les diferents  maneres de poder-hi col·laborar. No cal dir que, en els temps  difícils que corren, és importantíssim que entitats com Càrites i  altres O.N.G que treballen per ajudar a les persones més  desfavorides, tinguin el màxim recolzament de les institucions i  de tota la ciutadania. En el transcurs de l’acte intervindran, a  part de l’Alcalde que donarà la benvinguda als assistents, Mossèn  Jaume Castellví, Rector de la parròquia, Mossèn Salvador Bacardit  que presentarà un vídeo amb les dades del 2015, Elena Capella que  explicarà les diferents tasques que estan en marxa a la nostre  comarca i Montserrat Roger que presentarà el projecte Feina amb  Cor. Esperem la vostra assistència.

JORDI RULL I CLAUS


Informe d’Alcaldia nº 21 - 20/06/2016
 

Benvolguts i  benvolgudes,

 

Després de les  obres efectuades a la piscina del C.E.M. i a la cuina del bar,  aquesta setmana es reobren les instal·lacions amb nou personal,  per tal que la temporada d’estiu sigui el més plaent possible per  a tothom.

Com ja sabeu, pretenem que el  C.E.M. estigui en funcionament tot l’any, que realment sigui un  centre esportiu, volem reactivar tots els esports que es poden  practicar a la pista poliesportiva. Volem obrir un gimnàs,  construirem un rocòdrom i contractarem un dinamitzador esportiu  que organitzi i gestioni el funcionament de les instal·lacions  durant tot el curs. Tot això pensem que podem posar-ho en marxa a  partir del setembre. Mentrestant, durant l’estiu, estaran actives  les pistes de pàdel, de tennis, de petanca, i totes les  activitats que es puguin organitzar a la pista poliesportiva. A  la piscina s’instal·larà una surera per separar el carril de  natació de la resta de banyistes.

Enguany, per fer possible el bon  control dels abonats, es farà un carnet nominatiu amb fotografia  que serà imprescindible per als accessos a les  instal·lacions.

Dissabte passat vam inaugurar  l’Hotel d’Entitats de l’Ajuntament Vell, amb espais per a  reunions i trobades de treball d’aquelles entitats del poble que  ho necessitin i ho sol·licitin. Per fer-ne ús, doncs, caldrà  realitzar una instància a l’Ajuntament per part del responsable  de l’entitat, explicant els motius i periodicitat d’ús, de la  manera més concreta possible. Es farà signar l’acceptació del  reglament d’ús i posteriorment es facilitaran les claus de  l’equipament. De la mateixa manera, hem habilitat un espai per  tal que els emprenedors/res puguin fer els seus tràmits on-line ó  les seves reunions de treball. El local està dotat de wifi,  ordinador, impressora i més endavant l’anirem dotant de projector  i pantalla per realitzar presentacions, entre d’altres.

Jordi Rull i  Claus

 

Informe d’Alcaldia  nº 20 - 13/06/2016. Resum Anual.

Benvolguts i benvolgudes,
El dia 13 de Juny ha fet un any de  la presa de possessió del nou Govern Municipal i toca fer balanç  de les coses que hem fet durant aquests mesos.

Com a actuació aclaridora del  funcionament de l’Ajuntament, hem posat en marxa una nova  web i, com obliga la Llei de la Transparència, hi estem penjant  tot allò que és de l’interès dels ciutadans, com són pressupostos  Municipals, sous, moviments i accions que es porten a terme des  de les diferents Regidories... En una paraula, la vida interna de  l’ Ajuntament, i tot això complementat amb un informe setmanal  on, com a Alcalde, procuro explicar el dia a dia del nostre  poble.

Al nostre programa electoral  ens vam comprometre a fer el més àgil possible la comunicació amb  tots els ciutadans i que les seves opinions i problemes ens  arribessin de manera linial i planera per intentar, amb la màxima  celeritat possible, donar-hi solució. I és en aquesta direcció  que hem actuat en les moltes coses que hem fet en tot aquest  temps. S’ha fet nova l’escomesa de corrent a l’Escola Francesc  Macià, que resultava molt perillosa, i amb la nova instal·lació  queda lliure la vorera . Hem fet la nova claveguera des de  l’Espai Lúdic de la Gent Gran fins el carrer Barcelona, per tal  d’evitar la contaminació a la riera de Riudemeia i estem  treballant en la de l’Estanc,separant les aigües  pluvials i fecals. S’ha fet una important intervenció al camí de  Can Triador, que ha consistit en l’esplanació del vial i els  trencalls de les aigües per evitar així el seu deteriorament.  També s’ha actuat en els camins de la Pallota, el de Can Prat a  Cal Camat, el de ca la Mort i al de Can Vinyamata. Al torrent de  Céllecs , a l’alçada del “ Parc dels Dimonis”, s’ha fet una  important intervenció, consistent en la tala d’una colla de  pollancres que estaven molt malmesos i que amenaçaven caure. Hem  dut a terme la Consulta Popular sobre la circulació de vehicle al  carrer Major i la posterior remodelació del carrer de la Pèrgola  per facilitar la sortida en direcció a Argentona i La Roca. Hem  enderrocat el dipòsit d’aigua, en desús, del C/ Bell Cim, que  amenaçava ruïna. S’ha aconseguit, després de mesos de lluita, que  l’actual propietari de la nau dels ’Pessebrets “, la tapiés i la  tanqués, doncs era un greu perill per a les persones que hi  poguessin entrar. Hem obert contactes amb el Departament  d’Ensenyament de la Generalitat per aconseguir el manteniment de  l’actual nombre de docents al centre i poder així mantenir el  nivell d’excel·lència de la nostra escola. També hem començat les  negociacions per aconseguir l’ampliació de les actuals  instal·lacions. A l’Escola Bressol, per indicació de la  inspecció, s’ha construït un petit magatzem al exterior de  l’edifici per col·locar-hi els materials que no són d’ús diari.  El club volem que es converteixi realment en un centre esportiu,  amb la posta en marxa d’un gimnàs que funcioni tot l’any i amb la  figura d’un dinamitzador esportiu que tingui cura i organitzi  totes les activitats del C.E.M. S’ha fet una important  intervenció a la piscina per evitar les grans pèrdues d’aigua que  tenia, s’ha fet la instal·lació elèctrica de la cuina i si ha  posat aigua calenta, s’han reparat les tanques i amb l’ajuda de  voluntaris s’ha fet nova la pista de tennis. Hem posat en ordre  l’arxiu Municipal, la part més antiga ha passat a mans de l’Arxiu  Comarcal per la seva ordenació i digitalització, i s’ha  racionalitzat tota la documentació més moderna que cal que  romangui a l’Ajuntament, i aprofitant l’habitació que ha quedat  lliure, amb unes petites obres de remodelació, hem fet un despatx  nou en l’espai de l’antiga presó. Es varen obrir negociacions amb  la presidència del Consorci de la Serralada Litoral per tal  d’incloure el nostre Municipi dins del domini del Parc, cosa que  es portarà a terme al Ple d’aquest mes de Juny, doncs creiem que  la inclusió d’Òrrius al Parc ens pot reportar molts beneficis; no  oblidem que som el municipi amb més massa forestal de tots els  pobles que en formen part. El Consorci recentment, en terrenys  Municipals, ha construït un aparcament de cotxes a les  immediacions de l’antiga Mútua Metalúrgica per a l’ús de les  persones que practiquen esports a la zona. En aquest mateix Ple  aprovarem un Manual d’ús que prohibeix les actuacions dins del  terme municipal amb pesticides i herbicides i la creació del Banc  de Terres d’Òrrius, projecte que pretén revitalitzar els espais  agrícoles i forestals del Municipi per així dinamitzar  l’activitat econòmica del nostre poble. En el programa “Xarxa de  Governs Locals” de la Diputació de Barcelona hem demanat una  subvenció per a la posta en marxa del dipòsit D’aigua del Morro  Negre per tal de poder donar servei a tots els habitants de la  zona. S’ha demanat també una subvenció per a la remodelació i  urbanització del camí de Can Badoret per enllaçar-lo amb el  carrer Lleida i facilitar així l’entrada al poble. El projecte  del dipòsit ja el tenim concedit i la del camí està en tràmits.  Hem rentat la cara al centre cívic de Can Mestres i estem  revaloritzant les tasques que s’hi duen a terme. A la Sala  Parroquial s’ha fet la instal·lació elèctrica nova per poder-hi  fer les activitats de teatre i cinema amb seguretat. S’ha posat  en marxa l’Hotel d’Entitats a l’Ajuntament Vell amb una nova  instal·lació elèctrica, climatització i amb la compra del  material de mobiliari necessari pera les activitats que s’hi  volen desenvolupar. Després de mesos de negociacions amb Bankia  hem recuperat l’aval per al tancament de les obres de la unitat  d’actuació de Can Jordi – Cal Sant i així poder executar les  millores que fan falta per poder recepcionar la Urbanització. En  negociacions amb el departament de Carreteres de la Diputació de  Barcelona s’ha aconseguit la col·locació de prop d’un quilòmetre  de guarda-rail a la carretera del 4 Rellotges a la Roca. I moltes  altres coses del dia a dia que per la seva quotidianitat no  semblen prou importants, però que ens faciliten la vida a  tots/es. En aquest senti,t pensem continuar treballant sempre en  la línia de l’esforç i l’atenció a totes aquelles coses que es  poden anar millorant en el nostre estimat Òrrius.

Fins aviat.
JORDI RULL I CLAUSInforme d’Alcaldia  nº 19 – 06/06/2016

Benvolguts i benvolgudes,

Dimarts dia 31 es va celebrar un  Ple Municipal extraordinari per tal de fer la designació per  sorteig de les persones que presidiran la mesa electoral de les  properes eleccions per escollir Diputats i Senadors a les Corts  Espanyoles. Els resultats ja han estat notificats a les persones  corresponents.

Hem aprofitat aquest Ple  extraordinari per fer el nomenament de la senyora Glòria Mateo  Cuquet com a regidora del Grup Municipal de Convergència  Democràtica de Catalunya, en substitució del senyor César Diaz  Carpena, qui en el seu dia va presentar la renúncia per qüestions  personals.

Des d’aquestes línies em plau donar  la benvinguda a la Glòria, esperant que pugui desenvolupar la  seva tasca d’una manera fructífera per el bé del poble.

Dins el mateix Ple s’ha aprovat la  recuperació pendent de la paga extraordinària del mes de Desembre  del 2012, i la proposta de nomenament d’un nou secretari en  funcions per al Jutjat de Pau del Municipi. Aquesta servei  romandrà obert al ciutadà com fins ara, tots els dijous de 17 a  20h a les dependències de l’Ajuntament d’Òrrius.

Dissabte 18 de Juny es farà la  inauguració de l’Ajuntament Vell com a Hotel d’Entitats, després  de les remodelacions que s’hi han fet i la compra del mobiliari  adequat per fer possibles les activitats a les quals està  destinat. Cal dir que la compra d’aquest mobiliari s’ha fet, en  part, gràcies a una generosa aportació econòmica per part del  “Pessebre Vivent”. Ho celebrarem amb una copa de cava.

El proper dia 9 de Juny celebrarem  el Ple Ordinari del segon trimestre d’enguany amb el següent  ordre del dia:

Primer: CONVOCAR sessió ordinària del ple de la Corporació  que tindrà lloc a la sala de Plens de la Casa de la Vila el  proper dia 9 de Juny de 2016 , a las20  hores, sota el següent ordre del dia:

 
Àrea de l’Alcaldia

 

1. Aprovació de les actes de sessions  anteriors.

2. Despatx d’ofici.

 

 

Àrea de Règim interior i Atenció  al ciutadà

 

3. Aprovació de l’expedient de  rectificació anual del padró municipal d’habitants referit a l’1  de gener de 2016

 

 

Àrea d’Urbanisme i  Obres

 

4. Modificació puntual del Text de la  revisió de les Normes Subsidiàries del planejament  d’Òrrius.


5. Aprovació del conveni d’adhesió al  Consorci del Parc de la Serralada Litoral.
 

6. Aprovació de l’expedient de contractació de les obres d’ arranjament de  deficiències en la urbanització del sector UA.-1 “Can Jordi – Can  Sant”,el plec de clàusules particulars, la despesa i  disposar l’obertura del procediment d’adjudicació.

 

Àrea de Serveis

 
7. Aprovar el conveni de  col·laboració entre el municipi d’Òrrius i el Consell Comarcal  del Maresme per l’assessorament tècnic i de gestió en matèria  d’estalvi i eficiència energètica.

 

8. Declarar desert el concurs per a  l’adjudicació del contracte de prestació del servei de neteja  d’edificis, equipaments i altres dependències municipals.

 

Àrea de Promoció  Econòmica

 
9. Aprovació de l’addenda de “l’acord  pel Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del Maresme.

 

10. Aprovar el reglament regulador del  Banc de Terres del terme municipal d’Òrrius.

  

Àrea de Cultura

 

11. Aprovar el reglament reguladors de  l’ús de l’equipament municipal “Ajuntament Vell” com  Hotel d’Entitats d’Òrrius

 

12. Aprovar el conveni tipus tramès  pel Consell Comarcal del Maresme per l’adhesió de l’Ajuntament  d’Òrrius a la XXXIIIª edició de la Mostra Literària del  Maresme.

 

Mocions grups  municipals

 

13. Moció del Grup d’ERC per la  defensa del medi ambient d’impulsar des de l’Ajuntament mesures  per limitar l’ús pesticides i herbicides dintre del terme  municipal.

 

14. Moció del Grup d’ERC per la  defensa de la sobirania del Parlament de Catalunya i contra els  atacs a les lleis catalanes.

 

Precs i preguntes

 

15. Precs i preguntes

 

Com heu pogut veure, les qüestions  que s’hi presenten són de vital importància per al nostre poble.  Demanem la vostra assistència per què pugueu comprovar quines són  les línies que segueix l’equip de Govern d’aquest Ajuntament amb  les inestimables aportacions del Grup de l’oposició. Recordeu  també que els assistents, un cop acabat el Ple, poden fer les  seves aportacions, doncs tenim per costum obrir un torn obert  d’intervencions per a tothom que vulgui prendre la  paraula.

 

Fins la setmana que ve.

JORDI  RULL I CLAUS

TEMPORADA TARDOR-HIVERN A LA SALA PARROQUIAL
 

Ja hi tornem a ser! Us convidem a gaudir dels nous espectacles i activitats  que hem programat especialment per a vosaltres.  No us ho perdeu! 
  Com arribar-hi?
com arribar?
Ajuntament d'Òrrius
Plaça de l'Església, 5. 08317 Òrrius
T. 93 797 14 55 / F. 93 756 06 73
NIF. P0815200A
diputació de barcelona