Infància, Adolescència i Família

Els nostres objectius són la millora del benestar personal, social, material i psicològic dels infants i adolescents, per tal de potenciar al màxim el seu desenvolupament personal i social.

• Oferim Informació, orientació i suport socioeducatiu a les famílies i, en especial, als infants, adolescents i joves.

• Informem i facilitem l’accés a ajuts i serveis adreçats a les famílies.

• Vetllem per la cobertura de les necessitats bàsiques, l’atenció i la reducció de situacions de risc social i desenvolupem accions de prevenció i intervenció des del marc familiar, escolar i del lleure.

COMISSIONS SOCIALS ALS CENTRES EDUCATIUS

Reunions periòdiques entre la treballadora social de Serveis Socials amb l’equip psicopedagògic de l'Escola i la comissió social de l'AFI, així com la dinamitzadora de l'Espai Jove per coordinar la intervenció en xarxa per a la prevenció i tractament de les situacions de risc social i o d’absentisme escolar.
En aquestes reunions es fa una valoració de les dificultats que s’han detectat en cada infant o jove, de manera interdisciplinària es planifiquen, executen i avaluen les intervencions efectuades en cada cas.
També es fa un assessorament als agents educatius sobre els aspectes i dificultats socials que afectin els infants i joves per tal de millorar el procés acadèmic i de cohesió escolar i social.

PROTOCOL ABSENTISME ESCOLAR

Davant d’una situació en què es detecta que un infant o jove fa absentisme escolar es posa en marxa el protocol d’absentisme.
Aquest protocol estableix exactament que s’entén per absentisme escolar, les diferents tipologies, els canals de detecció, la valoració i l’elaboració d’un pla per tal que aquest menor deixi de fer absentisme escolar.
El protocol d’absentisme escolar planteja una intervenció en xarxa, que implica el treball conjunt entre diferents professionals de l’àmbit escolar i social que es coordina des dels serveis socials.
L’absentisme escolar té una casuística variada, per la qual cosa cal fer una valoració i una intervenció individualitzada, el que garanteix millors resultats per resoldre aquest problema.
Fruit d'aquest treball en xarxa s’incideix en aquesta problemàtica des del primer moment evitant que es cronifiquin o derivin en fracàs escolar.

PROJECTE MAR

Projecte de mesures alternatives reparadores (MAR)

És una alternativa a una sanció econòmica que té per a objectiu fer un treball preventiu i educatiu que permeti als joves que s’hi acullen enfrontar i/o reparar una conducta que causa problemes a ells mateixos, a les seves famílies o a altres veïns del Municipi.
S’hi poden acollir aquells joves d’entre 12 i 18 anys a qui s’hagi sancionat per incompliment del Reglament municipal de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic i regulació de l'ús de la via pública.
En cas de voler acollir-se al MAR cal dirigir-se als serveis socials Municipals en un període inferior als 15 dies a partir de la recepció de la resolució de l'expedient administratiu amb què ha estat sancionat.

SERVEI D'ORIENTACIÓ FAMILIAR (SOFA)

Servei preventiu d’atenció i consulta psicològica on, de forma personalitzada, els pares reben orientació i suport en aquells aspectes relacionats amb el desenvolupament personal i educació dels fills.

L’Ajuntament d’Òrrius dóna suport als pares per:

  • Millorar la relació, la comunicació i comprensió entre pares i fills.
  • Millorar les habilitats i capacitats parentals.
  • Ajudar a prevenir o aturar trastorns que poden comprometre el futur dels fills.
  • Millorar la salut emocional i qualitat de vida dels infants i les seves famílies.

Les mares i pares interessats hauran de posar-se en contacte amb els Serveis Socials municipals.

Cal demanar dia i hora de visita
1. Per telèfon 937971455.
2. Per e-mail orrius@orrius.cat.

 

Darrera actualització: 05.03.2019 | 11:39