Ajudes econòmiques i altres bonificacions

SERVEIS I PRESTACIONS D’ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I ENTITATS SOCIALS

L’Ajuntament d’Òrrius ofereix un servei d’ informació, gestió i tramitació dels diferents serveis i prestacions d’altres administracions públiques i entitats socials (Càritas, Creu Roja) per tal de donar cobertura i assistència a les necessitats de les persones ateses.

AJUDES MUNICIPALS

Ajuts econòmics d'urgència social

Es tracta d’un suport econòmic puntual a la persona i/o família per tal d’ajudar-la a superar les seves dificultats econòmiques per fer front a les necessitats més bàsiques com l’alimentació, l’habitatge o despeses de subministrament.
Les ajudes estan vinculades a un pla d’atenció social individual o familiar a proposta del professional referent orientat a cercar solucions de la situació i involucrar a la persona en el seu procés de millora.

Existeixen diferents tipus d’ajudes:

a) Ajudes per l’habitatge
- Subministraments bàsics (aigua, gas i electricitat).
- Lloguer i Hipoteca.
- Accés per a un nou habitatge.
- Allotjament temporal (puntual i transitori) per situacions d’emergència social.
- Neteges de xoc en situacions d’acumulació extrema de brutícia.

b) Ajudes per la prevenció i manteniment de la salut
- Ajudes per l’adquisició d’ulleres i plantilles (sota prescripció facultativa).
- Ajudes per medicaments (sota prescripció facultativa).

c) Ajudes per necessitats bàsiques, alimentació i higiene:
- Ajudes per alimentació.
- Ajudes per alimentació infantil, higiene i lactància.

Requisits per accedir a les ajudes:

• Estar empadronat al municipi d’Òrrius.
• Complir els barems socioeconòmics establerts per a cada ajut.

Per a sol•licitar qualsevol de les ajudes municipals, cal demanar cita prèvia:
Cal demanar dia i hora de visita
1. Per telèfon 937971455.
2. Per e-mail orrius@orrius.cat.

Ajudes escolars i de lleure

Són ajudes que utilitzen els professionals de Serveis Socials per poder realitzar amb les famílies una tasca preventiva per tal d’evitar situacions futures de risc i promoure la millora de la qualitat de vida dels infants; evitant a vegades que restin desatesos i implicant a les mares i pares en la seva atenció, aconseguint un major grau de participació en l’educació dels seus fills per tal de potenciar les seves funcions, treballar les seves capacitats i la seva autonomia.

Conceptes Subvencionables

  • Escola bressol
  • Material escolar
  • Activitats extraescolars
  • Sortides escolars
  • Colònies i/o crèdit de síntesi
  • Activitats esportives
  • Reforç escolar
  • Menjador escolar
  • Casals d’estiu i esplai

Requisits per accedir a l’ajut

- Estar empadronat al municipi d’Òrrius.

- Complir els barems socioeconòmics establerts per a cada ajut en el projecte de prestacions escolars.

- Complir els criteris específics segons el concepte a subvencionar.

Per a sol•licitar qualsevol de les ajudes municipals, cal demanar cita prèvia:

1. Per telèfon 937971455.
2. Per e-mail orrius@orrius.cat.

 

Darrera actualització: 05.03.2019 | 11:46