Jutjat de Pau i Registre Civil

Hi ha jutjat de pau a tots els municipis on no hi ha jutjat de primera instància i instrucció. Els jutjats de pau són òrgans unipersonals amb jurisdicció al terme municipal.

Al capdavant del jutjat de pau hi ha el jutge de pau, que és elegit per l'ajuntament del municipi i nomenat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període 4 anys.

Tenen competència en l'àmbit civil, dels assumptes de quantia inferior als 90€, excepte els supòsits inclosos a l'article 250.1 de la Llei d'enjudiciament civil que, per raó de la matèria, corresponen als jutjats de primera instància i instrucció. Aquest article fa referència a les demandes que es derivin dels contractes d'arrendament de finques rústiques o urbanes.

En l'àmbit penal, coneixen de les faltes contra les persones, d'algunes contra el patrimoni i contra els interessos generals. Per exemple, els jutges de pau coneixen de les amenaces lleus, del deslluïment de béns immobles de domini públic o de la pertorbació lleu de l'ordre públic. Per llei també tenen atribuïdes competències en matèria de registre civil.

Jutge de pau: Joan Monteis Cahís.

Secretari: Víctor de la Cruz Cuadrado.

 

Plaça de l'Església, 5 - 08317 Òrrius - Barcelona (Catalunya)
Nom de contacte: Joan Monteis Cahís
Telèfon: 93 797 14 55
Fax: 93 756 06 73
Correu electrònic: jporrius@gmail.com
Horari:  
Dimarts de 17:00h a 20:00h
Darrera actualització: 18.01.2018 | 21:52