S'aproven les bases de les subvencions del 2019 de la Xarxa de Parcs Naturals.

Dimecres, 27 de març de 2019 a les 00:00

Les sol·licituds es poden presentar entre el 25 de març i el 25 d’abril

S'aproven les subvencions per a les explotacions forestals, les empreses agrícoles i ramaderes, la millora d'habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals i les instal·lacions tèrmiques amb biomassa any 2019.

Trobareu tota la informació i documentació necessàries a l'enllaç següent: https://bit.ly/2qXt5TA.

Amb data de 20 de març de 2019, s’ha publicat al BOPB la convocatòria, que incorpora les bases especifiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals per a les explotacions forestals, les empreses agrícoles-ramaderes i de serveis, la millora dels habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals i per a les instal·lacions tèrmiques amb biomassa en l’àmbit dels Parcs Naturals de la província de Barcelona. Any 2019.


En el cas del Parc de Serralada Litoral aquest àmbit serà el que està inclòs al Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs, aprovat el 25 de maig de 2004 i publicat en el DOGC núm. 4154, de 15 de juny de 2004.

 

Darrera actualització: 27.03.2019 | 09:30