El govern espanyol decreta l'estat d'alarma. Què és i què implica?

Diumenge, 15 de març de 2020 a les 00:00

Només es podrà circular per la via pública per anar a treballar, comprar aliments, tenir cura de persones dependents o fer gestions de primera necessitat. Tot de manera individual, si no està degudament justificat.

El govern espanyol ha decretat l'estat d'alarma després de la ràpida propagació del coronavirus Covid-19. Consideren que la situació és d'"emergència social i econòmica". L'estat d'alarma està recollit a l'article 116 de la Constitució Espanyola i es desenvolupa en la Llei Orgànica 4/1981 d'Estat d'Alarma, Excepció i Setge per "a situacions extraordinàries que fan impossible la normalitat, com desastres naturals o crisis sanitàries".

A efectes pràctics això vol dir que només es podrà circular per la via pública per anar a treballar, comprar aliments, tenir cura de persones dependents o fer gestions de primera necessitat. Tot de manera individual, si no està degudament justificat.

En quines situacions es pot sortir al carrer?

  • Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
  • Assistència a instal·lacions sanitàries.
  • Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial.
  • Tornar al lloc de residència habitual.
  • Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
  • Desplaçament a entitats financeres
  • Per causa de força major o per situació de necessitat. 
  • Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa degudament justificada.

La circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic estarà permesa per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge a benzineres o estacions de servei.

Podeu consultar el Reial Decret aquí:

Declaració Estat d'Alarma

Darrera actualització: 15.03.2020 | 09:57