Convocatòria ordinària del Ple Municipal. 14 de març 2019 a les 19:30h

Dilluns, 11 de març de 2019 a les 00:00

Es notifica per la present la convocatòria del proper ple municipal en sessió ordinària, que es durà a terme a la Sala del Plenari Jaume Anglada i Balada el proper dijous 14 de març a les 19.30h.

ORDRE DEL DIA

A) Part resolutiva
1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2.Prestar l'assabentat del Decret de l'Alcaldia 17/2019 de la Liquidació del Pressupost municipal de l'exercici 2018
3.Aprovació dels Comptes de Gestió i Recaptació presentats per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
4.Ratificar la modificació d'Estatuts del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, aprovada per la Junta General del Consorci en sessió de 10/10/2018
B) Activitat de control
5.Donar compte del Decrets de l'Alcaldia i acords de la Junta de Govern Local des de la darrera sessio ordinària del ple.
6.Despatx d'ofici
C) Precs i preguntes
7.Precs i preguntes

Darrera actualització: 12.03.2019 | 10:48