Recollida de voluminosos sota petició

El servei de recollida de voluminosos sota petició és un servei gratuït que presta l’Ajuntament quan el volum o les característiques dels trastos fan difícil als particulars el seu trasllat a la deixalleria.

Es duu a terme tots els dimarts al matí i cal treure les deixalles el dilluns a la tarda/vespre a la porta o vorera del carrer del sol·licitant o, si és de difícil accés, al punt que especifiqui l'empresa de recollida.

Per fer efectiu el servei cal trucar a l'Ajuntament al 937971455 com a màxim el divendres anterior abans de les 13h, indicant les dades personals, domicili de recollida i quantitats de materials que es deixaran. Un cop comunicat a l'Ajuntament, els voluminosos s'hauran de treure el dilluns anterior al vespre i no obstaculitzar la via pública.

Per garantir l'eficiència del servei, es recomana no treure més d'1 m3 de voluminosos per cada domicili sol·licitant i per servei.

Què cal saber?

- En cas que es tingui la possibilitat, els voluminosos s'han de portar per mitjans propis a la deixalleria d'Argentona. Cal disposar d'una targeta verda que està en possessió dels propietaris de l'immoble. En cas de no tenir-la, es pot sol·licitar a l'Ajuntament per via telemàtica.

- Els voluminosos i trastos vells no es poden deixar al carrer sense haver fet la petició del servei. Fer-ho és considera una infracció i motiu de sanció econòmica segons el Reglament municipal de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic i reguladora de l’ús de la via pública.

- No es tracta d'un servei per buidar vivendes, ni magatzems, ni es realitzen desmuntatges de mobles i/o recollides dins del domicili.

No es recollirà runa ni olis ni altres productes que siguin susceptibles de portar a la deixalleria d'Argentona (amb targeta verda).

IMPORTANT: El camió té una capacitat limitada. En cas de no poder recollir-ho tot, ho deixarà al mateix lloc i la persona sol·licitant ho haurà de tornar a entrar dins de casa i caldrà que sol·liciti de nou el servei per a una altra setmana.

Resta prohibit abandonar el voluminós a la via pública a l'espera que li recullin fora de l'horari establert del servei.

Quin cost té:

Gratuït

Qui pot sol·licitar-ho:

Particulars

Darrera actualització: 03.11.2020 | 13:58