Factura electrònica

L'Ajuntament posa a disposició de les empreses el servei de facturació electrònica, donant compliment a la Llei 25/2013 d'Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures al Sector Públic i a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

CODI DIR3 AJUNTAMENT D'ÒRRIUS: L01081537

El codi DIR3 serà el mateix tant per Oficina Comptable, Centre Gestor i unitat Tramitadora.

Podeu accedir-hi mitjançant la plataforma e-FACT, que posa a disposició de les administracions públiques catalanes i dels seus proveïdors sistemes d'emissió, recepció i intercanvi de factures electròniques.

Beneficis per a les empreses:

  • Intercanvi de la informació sense error entre l’Administració i proveïdors (les dades originals arriben a destí per mitjans electrònics sense cap tipus d’entrada manual).
  • Registre d’entrada de les factures electròniques per part de les administracions en un termini màxim de 24h des del seu lliurament, així com la reducció dels temps de tramitació.
  • Com a proveïdors disposareu de totes les garanties en la recepció i registre de les factures i podreu agilitzar l’inici de còmput dels terminis de cobrament.
  • Estalvi de costos en la generació i emissió de factures en format electrònic enlloc de la factura en paper.

Podeu accedir a l'e-FACT

Darrera actualització: 02.03.2022 | 13:29
Darrera actualització: 02.03.2022 | 13:29