Escola Bressol Municipal Les Orenetes

C/ Miquel Comas i Vilà, s/n

L’escola bressol municipal “Les Orenetes” està situada a les afores del poble, envoltada de muntanya, arbres i ocellets. Es una escola de 15 places i dues mestres, amb una metodologia basada en l'experimentació i descoberta del món a través dels ulls dels propis infants. Acull infants des dels 4 mesos fins als 3 anys, i convivim tots en una única aula.

Serveis i horaris:

 • Horari escola de 9 a 12h i de 15 a 17h.
 • Servei menjador de 12 a 15h (opcional)
 • Servei permanències 8 a 9h del matí (opcional)
 • Assessorament familiar i personal.
 • Psicomotricitat, iniciació musical, aula d'estimulació sensorial.

Aquest funcionament permet crear gairebé sempre un joc espontani entre ells, prioritzant sempre la llibertat i l’interès de cada infant però a la vegada compartit molt entre ells, evitant que l’edat sigui una barrera amb els seus jocs. Els més petits sempre aprenen dels més grans i els més grans sempre ajuden i col·laboren amb el més petits. Només a l’hora de treballar els continguts de les unitats de programació ens separem en dos grups per adaptar la metodologia i els coneixements a l‘edat i evolució dels nens. Prioritzem el creixement intern dels nens a través de la llibertat i descobriment dels propis interessos. Durant el curs hi ha flexibilitat a l’hora d’escollir les activitats, ja que sent tant pocs nens son els propis nens els que decideixen a què volen jugar a cada moment i quines activitats volen realitzar. Uns dels nostres objectius, entre molts altres dins l’escola bressol són:

 • L’adquisició d’hàbits (higiene, descans, alimentació, etc.) a més d’un imprescindible creixement interior.
 • Aprenentatge a través del cos i la pròpia experiència, una llibertat d’expressió i de joc tant dins com fora de l’aula.

A l’escola bressol les Orenetes ens basem en un mètode d’ensenyament actiu, vivencial, experimental..., creant un espai on l’infant investigui, experimenti, descobreixi, manipuli..., on l’ensenyament es centra en el propi interès del nen i aquest sigui el punt de partida del seu desenvolupament i creixement global..., tenint en compte una sèrie de principis pedagògics:

 • Potenciar els exercicis quotidians de la vida pràctica, mitjançant els quals els nens realitzen voluntàriament unes activitats que ajuden a formar els hàbits (guardar la roba o la cartera, recollir joguines, rentar-se les mans, ...) amb la única recompensa de la satisfacció del triomf per l’obra realitzada i de sentir-se útil i autònoms.
 • Realitzar exercicis de tipus sensorials i motrius, ja que la vida de relació i aprenentatge comença a través del cos i els sentits.
 • Utilitzar el joc i l’activitat com a principal font de desenvolupament i aprenentatge.
 • Donar molt importància al llenguatge, que permetrà la comunicació i relació amb el seu entorn, així com l’educació i expressió corporal, donat que la percepció del propi cos és fonamental i tanmateix la iniciació al llenguatge musical, plàstic i matemàtic.

La programació del curs està formada per un conjunt d’unitats didàctiques. En el temps que dura cada unitat es determinen una sèrie d’activitats, per tal d’assolir els continguts i objectius que prèviament hem fixat per al curs. Així, les àrees que treballem són:

ÀREES CURRICULARS (Etapa d’Educació Infantil):

I- DESCOBERTA D’UN MATEIX

II- DESCOBERTA DE L’ENTORN NATURAL I SOCIAL

III- INTERCOMUNICACIÓ I LLENGUATGE ƒ Llenguatge verbal ƒ Llenguatge musical ƒ Llenguatge plàstic ƒ Llenguatge matemàtic ƒ Llenguatge corporal.

Un dels nostres objectius és col·laborar i compartir amb les famílies, afavorint un correcte desenvolupament dels infants en un clima d’estimació, de respecte i de llibertat. Creiem que és un punt clau, bàsic, per tal que hi hagi una continuïtat educativa tant a casa com a l’escola. Creiem i afirmem que la unió educativa entre família i escola crearà un ambient més harmoniós, transmetent així un ambient de caliu i segur, que serà la base per tal que l'infant creixi sobretot a nivell emocional. Procurem celebrar les festes més tradicionals, realitzar alguna sortida fora de l’escola i valer-nos de tot allò que ajuda a despertar l’interès i a mantenir un ambient ric i estimulador, com els materials d'aula sensorial. També procurem portar una línia de continuïtat bàsica amb l’escola Francesc Macià, compartint esdeveniments molt enriquidors com les festes, excursions i possibles sortides, permetent així un primer contacte i coneixement de l’escola d’infantil i primària, facilitant d’aquesta manera l’adaptació dels més grans de l’escola bressol a l’etapa d’educació Infantil.

C/ Miquel Comas i Vilà - 08317 Òrrius - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 931 314 848
Horari:  
de 9 a 12 h i de 15 a 17 h.
Servei de menjador: 12 a 15 h.
Servei permanències: 8 a 9 h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 21.09.2022 | 16:56