Pla de Prevenció d'Incendis

Dijous, 9 de novembre de 2017 a les 19:21

Us informem que ja es poden consultar de forma oberta i configurable, les accions dutes a terme per l’operatiu del Pla d’informació i vigilància contra incendis forestals PVI2021.

Les dades publicades fan referència a les accions de conscienciació, dissuasió d’infraccions, deteccions de situacions de risc, revisions d’infraestructures, protecció del medi ambient, atenció a la ciutadania i també les relacionades amb la detecció i seguiment d’incendis forestals. Tota aquesta informació es pot consultar accedint a l’adreça: https://pvi.cat/informes

Es poden configurar les consultes per comarca, per municipi, per Agrupació de Defensa Forestal. Ben aviat s'incorporarà la consulta per cada Parc de la xarxa de la Diputació de Barcelona

Confiem que aquesta informació pugui ser del seu interès, en cas contrari o per qualsevol suggeriment podeu escriure a infopvi@diba.cat

Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals

El Pla municipal de prevenció d'incendis forestals (PPI) és un instrument de planificació i gestió amb l'objectiu de crear una xarxa d'infraestructures de camins i punts d'aigua per tal de reduir el risc d'inici i propagació dels incendis forestals i facilitar-ne l'extinció. 

El Pla també recull informació sobre els equipaments i infraestructures més vulnerables i els elements del territori que poden provocar un incendi. A més, determina les accions que s'han de realitzar per fer operatives les xarxes viàries i de punts d'aigua i per reduir la vulnerabilitat i el perill; en defineix el cost i n'estableix un calendari d'execució. 

La gestió del PPI la realitza l'Ajuntament d'Òrrius i l'Agrupació de Defensa Forestal Serra Marina amb el suport de la Diputació de Barcelona. En el cas d'Òrrius, la majoria d'actuacions són de manteniment i conservació de camins i pistes forestals. 

Prevenció d’incendis forestals

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural informa que des del 15 de març al 15 d’octubre no es pot fer foc als terrenys forestals sense autorització.  Aquesta prohibició recollida en el Decret 64/1995 té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals.

La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina sigui la finalitat.

Especialment, no es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals, sense una autorització expressa del Departament d’Agricultura.  Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura. Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mata-guspires.

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

L'obtenció de permisos

Per fer foc entre el 16 d’octubre i el 14 de març poden adreçar-se a l’Ajuntament tramitar un comunicat de crema presentant el DNI.

Pel període del 15 de març al 15 d’octubre caldrà l’autorització del Departament d’Agricultura.

Les oficines del departament més properes on presentar la sol·licitud són al Mercat de la flor (Ctra. Nacional II, Km 639,5 entre Vilassar de Mar i Premià de Mar).

Cal adjuntar a la sol·licitud un document de vist-i-plau de l’Ajuntament, que prèviament pot sol·licitar-se a aquesta corporació.

Cal recordar que quan les circumstàncies meteorològiques siguin d’un risc extrem (forts vents, sequera, onada de calor...), els permisos poden quedar anul·lats temporalment, fins la millora del nivell de risc d’incendi (Pla ALFA). A les persones que hagin realitzat la comunicació de crema se’ls hi comunicaran aquestes circumstàncies a través de missatge de text al mòbil.

Darrera actualització: 03.03.2022 | 08:11