Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme

El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme és una entitat administrativa constituïda per la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Maresme i 28 municipis de la comarca. 

L'objectiu del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme és donar una solució integrada a la necessitat de gestió dels residus municipals generats a la comarca.

El Consorci és titular del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme, on es tracten tots aquells residus no recollits selectivament generats als municipis consorciats, l'anomenada fracció resta, caracteritzada per la seva gran heterogeneïtat.

Responsables Ajuntament:

Titular: Pere Puig i Vila

Suplent: Jordi Albets Porta

Horari:  
Consultar pàgina web
Darrera actualització: 22.08.2017 | 11:12