Jordi Rull Claus (ERC)

Alcalde

Regidor Urbanisme i Obres, Règim Interior i Atenció al Ciutadà​

Nascut a Barcelona (Barri de Sants) el 14 de juliol de 1948.  A finals dels setanta es traslladà a Òrrius i treballà com a tècnic en la conducció de discapacitats adults al Taller Jaume Isern del Patronat per Discapacitats de Mataró fins l'any 1988.

L'any 1989 començà a treballar a l'empresa Servei Control Qualitat com a soci i gerent, ocupant la plaça de cap de logística i de tècnic en assajos de laboratori en materials de construcció acreditat pel Ministerio de Fomento. L'any 1972 va entrar a formar part del partit d'Esquerra Republicana de Catalunya, més concretament a les Joventuts del Partit (JERC). En sortí elegit primer Secretari Genral Nacional. Formà part de l'Executiva del aprtit, del Consell Nacional i fou nomenat secretari d'organització. Durant dues legislatures fou partícip del Consell Assessor de Ràdio i Televisió.

Actualment, ja jubilat, es dedica exclusivament a les tasques d'Alcalde del Municipi.

Responsabilitats:

  • Urbanisme i Obres: Comprèn l'activitat urbanística dins del terme municipal en els aspectes següents: planejament urbanístic, règim del sòl, execució de l'obra urbanitzadora i foment i intervenció de l'exercici de les facultats dominicals relatives a l'ús del sòl i edificació.
  • Règim Interior: Comprèn les tasques pròpies del règim interior dels municipis: coordinació amb la policia estatal i autonòmica, protecció civil, pla de prevenció d'incendis, subvencions, horaris de comerç i qualsevol altra no assignada expressament a les demés àrees.
  • Atenció al ciutadà: Té com a finalitat potenciar la participació ciutadana en l'activitat municipal així com rebre suggeriments i canalitzar les queixes de la ciutadania que permeti donar solucions.

Dedicació: dedicació sense retribució

Retribució: Assistències (Juntes de Govern: Màxim 130€/sessió – Plens: Màxim 150€/sessió – Comissió Especial de Comptes, Comissió informativa permanent general del ple i altres comissions especials: Màxim 60€/sessió).

Plaça de l'Església, 5 - 08317 Òrrius - Barcelona
Nom de contacte: Jordi Rull Claus
Telèfon: 93 797 14 55
Adreça electrònica: rullcj@orrius.cat
Horari:  
Hores convingudes
De dilluns a divendres de 10:00h a 13:00h. Dimarts i dijous (excepte agost) de 17:00h a 20:00h.
Darrera actualització: 21.09.2022 | 16:01