Inici del període de comunicació de crema de restes vegetals

Dimecres, 11 d’octubre de 2023

Durant el període comprès entre el 16 d'octubre i el 14 de març les persones que tinguin previst fer foc en els terrenys forestals de Catalunya definits a l'article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, i a la franja de 500 metres que els envolta, no necessiten una autorització administrativa però sí que ho han de comunicar prèviament (ORDRE MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestal).

Què s’ha de comunicar en aquest període?

Les activitats següents a menys de 500 metres de terreny forestal:

  • Focs d’esbarjo (foguera, foc a terra, foc de llenya o similars)
  • Cremes agrícoles

La resta d’activitats com castells de focs, correfocs, barbacoes amb carbonet vegetal, etc., no és necessari comunicar-les en aquest període.

Per iniciar els tràmits cal enviar una instància genèrica a l'OAC (Oficina d'Atenció a la Ciutadania) indicant les dades de la persona responsable, la finca on es realitzarà la crema i les dates de la crema i l'Ajuntament ho comunicarà a la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi.

IMPORTANT (Aclariments)!:

1. El període de comunicació per fer focs d’esbarjo i crema de restes vegetals agrícoles és entre el 16 d’octubre i el 14 de març.
2. Un foc d’esbarjo només es pot comunicar dos dies consecutius, però es pot comunicar diversos cops durant tot el període.
3. Les restes de jardineria no es poden cremar.
Exemple: una persona que vulgui fer foc el cap de setmana de la castanyada, el dia de cap d’any i el dia de reis. D’aquesta manera s’evita que hi hagi persones que comuniquin un foc d’esbarjo 5 mesos seguits.
Segons la Llei 7/22, de 8 d’abril de residus, arreu del territori espanyol només poden cremar restes vegetals agrícoles les explotacions agràries.
Exemples:
‐ Les restes dels horts o arbres d’autoconsum no es poden cremar. Exemple: un veí que tingui 300 oliveres d’autoconsum, no pot cremar les restes del brancatge, és a dir, si no està a la DUN, no és pot cremar. (per tant, si es comunica, s’està dient que preveus cometre una infracció...).
‐ Les microexplotacions o explotacions agràries sí que poden comunicar una crema. Exemple: Un veí que tingui 100 oliveres i declara la DUN per a vendre el seu oli. No fa falta que l’ajuntament demani la DUN, a l’imprès de la comunicació la persona ja declara que és propietari/arrendatari d’una explotació agrària subjecte a la declaració única agrària.

A més a més excepcionalment dita llei permet:

  1. Per fer cremes de restes silvícoles amb motiu de prevenció d’incendis forestals s’ha de demanar una autorització excepcional a través del web: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramitstemes/8776-autoritzacio-activitats-risc-incendi?moda=3Aquesta autorització requereix informe específic dels tècnics del DACC.
  2. Per fer cremes de restes vegetals per motius fitosanitaris s’ha de demanar una autorització excepcional a través del web: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8776-autoritzacio-activitats-risc-incendi?moda=3. Aquesta autorització requereix informe específic dels tècnics de Sanitat Vegetal.
Darrera actualització: 16.10.2023 | 14:29