Impostos

Gestió dels vostres impostos

Aquí podreu realitzar fàcilment i en qualsevol moment les vostres consultes i tràmits sobre els tributs i altres ingressos que l'Ajuntament té delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per internet

L'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals.

ANAR-HI

Presencialment o per telèfon

Si preferiu fer qualsevol consulta i/o pagament personalment us podeu adreçar a qualsevol oficina de gestió tributaria o bé trucar per telèfon.

L'oficina més propera al municipi és la de:

ARGENTONA
Passatge General Moragues, 2 08310
Tel.934 729 162
a/e: orgt.argentona@diba.cat

Enllaços d'interès

Descripció

Adreça català

Adreça castellà

Tributs i multes delegats en la Diputació de Barcelona

orgt.cat/cat

orgt.cat/esp

Descàrrega d'impresos

orgt.cat/formularis

orgt.cat/formularios

Consultar la normativa

orgt.cat/normes

orgt.cat/normas

Informació al contribuent

orgt.cat/consultes

orgt.cat/consultas

Tràmits i pagaments

orgt.cat/gestions

orgt.cat/gestiones

Consultar el calendari fiscal

orgt.cat/calendari

orgt.cat/calendario

Apuntar-se a la notificació electrònica

orgt.cat/notificacions

orgt.cat/notificaciones

Apuntar-se al sistema d'alertes

orgt.cat/alertes

orgt.cat/alertas

Identificar el conductor d'una multa

orgt.cat/canviconductor

orgt.cat/cambioconductor

Resoldre dubtes sobre tributs i multes

orgt.cat/dubtes

orgt.cat/dudas

Bústia de rebuts

orgt.cat/rebut

orgt.cat/recibo

Consultar el detall dels rebuts domiciliats

orgt.cat/veure-rebut

orgt.cat/ver-recibo

Càlcul embarg de sous

orgt.cat/sous

orgt.cat/sueldos

Pagar amb l'avís de pagament

orgt.cat/pagaments

orgt.cat/pagos

Pagar tributs sense l'avís de pagament

orgt.cat/pagartributs

orgt.cat/pagartributos

Pagar multes sense l'avís de pagament

orgt.cat/pagarmultes

orgt.cat/pagarmultas

Presentar una instància

orgt.cat/registre

orgt.cat/registro

Domiciliar

orgt.cat/domiciliacions

orgt.cat/domiciliaciones

Demanar cita prèvia

orgt.cat/cites

orgt.cat/citas

Informació sobre embargs de comptes bancaris

 

orgt.cat/embargs

orgt.cat/embargos

Verificar documents

orgt.cat/verificar

 

Darrera actualització: 28.06.2018 | 09:59
Darrera actualització: 28.06.2018 | 09:59