Informació de la seu

Titularitats i òrgans responsables de la gestió

  • La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon a l'Ajuntament d'Òrrius.
  • L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i serveis accessibles des d'aquesta seu és l'Alcaldia.

Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments

Per accedir als serveis electrònics que s'ofereixen a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Òrrius que requereixen d'identitat digital, és necessari disposar del corresponent certificat electrònic.

Actualment els acceptats són:

  1. El Document Nacional d'Identitat Electrònic.
  2. Els identificadors digitals emesos per l'Agència Catalana de Certificació, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes.
  3. Qualsevol altre certificat emès per una entitat de certificació que estigui classificada per l'Agència Catalana de Certificació, on la validació del mateix es faci a través de la seva Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura (PSIS).

Per a obtenir més informació sobre els certificats referits accediu a les pàgines web de les entitats corresponents.

Certificats de dispositiu utilitzats

Certificats de dispositiu utilitzats i relació d'adreces electròniques d’accés als serveis

Seu Electrònica

URL: https://seu-e.cat/web/orrius 
Emès per a: Ajuntament d'Òrrius
Emès per: Consorci Administració Oberta de Catalunya
Data emissió:
Data venciment: 
Tipus certificat: CDS1- Certificat de Servidor SSL
L'Ajuntament de Castellbisbal també reconeix com a pròpies i integrants de la seu electrònica, tot i no estar dintre dels seus dominis, les següents adreces i els corresponents certificats:

Perfil del Contractant

URL: https://contractaciopublica.gencat.cat
Emès per a: Generalitat de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1- Certificat de Seu electrònica

Gestió Tributària

URL: https://orgt.diba.cat/esp/municipi.asp
Emès per a: Organisme de gestió tributària
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1- Certificat de Seu electrònica

Tramitació electrònica
URL: https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-tram/ 
Emès per a: Consorci d’Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)

Eines de validació de certificats

  1. L'Agència Catalana de Certificació ofereix l'eina següent per a la validació d'un certificat o d'una signatura: http://www.catcert.cat/web/cat/6_5_5_test_validacio.jsp
  2. El Ministeri de Política Territorial i Administració Pública ofereix l'eina següent per a la validació de certificats i signatures: https://valide.redsara.es

Calendari de dies inhàbils

Podeu accedir al calendari de festius de la web de la generalitat de Catalunya

 

 

Darrera actualització: 24.10.2017 | 08:13
Darrera actualització: 24.10.2017 | 08:13