Ple Municipal

Les sessions ordinàries se celebren amb una freqüència trimestral, el darrer dijous de cada trimestre a les 19.30h, excepte a l'agost, i les extraordinàries segons les necessitats de govern o quan es donin les circumstàncies establertes a la legislació vigent. En cas que la data de celebració de la sessió s'escaigués en festiu o vigília assenyalada, aquesta es traslladarà al dijous següent.

Convocatòria ordinària de Ple municipal

Dijous 29 d’octubre 2020 a les 19:30h

Consulteu ordre del dia

Consulta de les actes de ple

Darrera actualització: 26.10.2020 | 17:10
Darrera actualització: 26.10.2020 | 17:10