S'inicia la prohibició d'encendre foc en terrenys forestals. Del 15 de març al 15 d'octubre.

Dilluns, 15 de març de 2021 a les 00:00

A partir de dilluns 15 de març les persones que hagin de realitzar cremes de restes vegetals, focs d'esbarjo o algun altre tipus de crema, caldrà que sol·licitin una autorització excepcional al Departament de Medi Ambient.

Entre el 15 de març i el 15 d'octubre, queda totalment prohibit encendre foc en els terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta:

  • Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat, sigui quina en sigui la finalitat. Especialment no es poden cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria ni fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la prohibició, dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires. Tampoc es pot fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.
  • Llençar objectes encesos.
  • Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.
  • Llançar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.
  • La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Amb tot, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació pot autoritzar, de manera extraordinària, realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d'incendi forestal.

SOL·LICITAR AUTORITZACIÓ EXCEPCIONAL PER ENCENDRE FOC

Darrera actualització: 31.03.2021 | 14:29