Nou servei de cita prèvia de l’Organisme de Gestió Tributària

Dimarts, 26 de febrer de 2019 a les 00:00

El proper dia 1 de març, l’Organisme de Gestió Tributària posa en marxa el nou servei de cita prèvia a tota la seva xarxa d’oficines.

Amb la finalitat de millorar l’atenció presencial als ciutadans en les seves oficines s’ha decidit establir, de forma obligatòria, el servei de cita prèvia per a la majoria de tràmits i consultes que habitualment requereixen els contribuents dels municipis i altres ens públics que han delegat les funcions de gestió i/o recaptació dels seus ingressos públics a la Diputació de Barcelona. Aquest nou servei s’implanta ara que ja és possible realitzar la majoria de tràmits des de la Seu electrònica d’aquest organisme, el que permet que el ciutadà no s’hagi de traslladar a les oficines, tenint plena llibertat per fer qualsevol tràmit de manera electrònica a qualsevol hora tots els dies de l’any, el que significa un servei total als contribuents amb caràcter de disponibilitat les 24 hores del dia, els set dies la setmana i tots els dies de l'any.

Podeu consultar a la Seu electrònica de l’ORGT,  la resolució de la Gerència d’aquest organisme que habilita aquest nou servei al ciutadà.
A partir d’ara, doncs, s’haurà de sol·licitar la cita prèvia a: Cites

S’estableixen alguns tràmits que es podran atendre sense cita prèvia. Aquests tràmits són els següents:

 Ø  Registre ORGT: Presentació d’escrits i sol·licituds. Aquest tràmit no es pot condicionar en cap cas a tenir o no cita prèvia.

 Ø  Domiciliacions: Gestionar la domiciliació bancària.

 Ø  Documents per pagar: Obtenció del document per pagar. (no inclou assistència per autoliquidacions d’ICIO, IIVTNU...)

 Ø  Justificants de pagament: Obtenció del document acreditatiu de pagament.

 Ø  Embargaments: Consultar el detall dels embargs.

El servei de cita prèvia es podrà sol·licitar pels següents mitjans:

-        A la seu electrònica de l’ORGT: orgt.cat/cites

-        Per telèfon: 932 029 802

-        Presencialment a qualsevol de les oficines de l’ORGT.

Darrera actualització: 04.03.2019 | 11:04