Anunci sobre informació pública del Reglament municipal de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic i regulació de l'ús de la via pública.

Dimarts, 6 de novembre de 2018 a les 00:00

El ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 25 d'octubre de 2018, va aprovar amb caràcter inicial i en el seu cas definitiu, el Reglament municipal de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic i reguladora de l'ús de la via pública en el municipi d'Òrrius.

L'acord i el text del Reglament se sotmet a informació publica i audiència als interessats per un termini de trenta dies mitjançant lainserció dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis de la Corporació perquè s'hi puguin presentar al·legacions i reclamacions. El termini d'informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l'anunci al BOP. Els esmentats documents es poden consultar en hores d'oficina a la Secretaria de la Corporació situada a la Plaça de la l'Església, 5 d'aquesta localitat i, també en la pàgina Web municipal: https://www.orrius.cat

Dimarts 6 de novembre s'ha dut a terme una reunió inicial convocant totes les entitats que estan donades d'alta al cens municipal perquè coneguin el document i hi puguin fer esmenes.

En el document adjunt es pot consultar el Reglament Municipal de Mesures per fomentar i garantir el civisme i la convivència ciutadana a l'espai públic i reguladora de l'ús de la via pública.

Darrera actualització: 07.11.2018 | 09:46